Affärsområden

Butiksexponering Butiksexponering Butiksexponering saljbolag saeljbolag saeljbolag saeljbemanning saeljbemanning saeljbemanning saeljbemanning saeljbemanning Image Map

Vi bygger vår verksamhet på tre kärnvärden:

NextStore har fastställt tre kärnvärden som är vägledande i sättet att arbeta och agera, både internt och externt. Våra kärnvärden utgör vår gemensamma grund och företagskultur. Värderingar (Kärnvärden) som genomsyrar vårt sätt att arbeta.

 Kunskap. Vår ambition är att leverera de bästa konsulttjänsterna, vilket innebär att vi har mycket högt ställda krav på oss själva. Vi ska överträffa våra kunders förväntningar. Vår gemensamma erfarenhet gör att vi tillsammans besitter stor kompetens inom olika branschområden. Vi har en etablerad struktur som ger löpande coachning till alla medarbetarna.

 Engagemang. Vi är resultatorienterade och brinner för våra kunduppdrag. Vi tävlar med vinnarinstinkt för att nå ökade andelar för de produkter vi har i uppdrag att sälja.

• Innovation. Nyckeln till framgång handlar om att ligga steget före. Innovation triggar företagets anställda och gör säljuppdraget mer utmanande och roligt. Vi reagerar när vi ser att något skulle kunna göras bättre och agerar genom att kontakta våra uppdragsgivare och föreslå åtgärder. På det sättet driver vi försäljning.

Kontakta oss

 

Johan Lindström
E-post

Rickard Molin
E-post 

Tomas Sjögren
E-post

Är du redo att ta nästa steg och förbättra din försäljningsstatistik?